Projekt Horského internetového klubu, o.z., Vysoké Tatry.
Cieľom projektu je na živo sprístupniť outdorové podujatia na internete ako aj divákom v mieste podujatia.
     Od začiatku tohto projektu
v roku 2010 sme vytvorili rad
reportáží, ale aj desiatku živých
prenosov na internet alebo na divácku
obrazovku priamo
v dianí podujatia.

     Prvé priame prenosy na internet sa
uskutočnili v roku 2010 z horského
behu na Klin
v Západných Tatrách a horského behu
"Psotkov memoriál" vo Vysokých
Tatrách.
    Priamy prenos z outdoorového podujatia
prenášame 4 kamerami rozmiestnenými v teréne podľa
požiadaviek organizátora.

     Kamery sú spojené on-line s našou réžiou pomocou
lokálnej prenosovej siete. Všetky zariadenia v teréne
majú vlastný zdroj energie. Kamery môžu byť
umiestnené aj na tých najodľahlejších miestach trate.
    Krátky dynamický reportážny film s minu-tážou od
5 do 7 minút, predstaví outdoorové podujatie vo
filmovej skratke obohatenej
o akčné zábery z priameho prenosu či výpov-ede
protagonistov podujatia.
    Krátky dokumentárny film s dynamickými
grafickými prvkami najlepšie predstaví Vaše stredisko.
    
     Obsah a zameranie filmu vzniká vzájom-nými
konzultáciami so zástupcom strediska. Promo film môže
byť strihovo aj hudobne zameraný na konkrétnu
návštevnícku komunitu.
     Naša réžia vyberá niektorý zo 4 aktuál- nych
záberov, do ktorého môžeme podľa po-žiadaviek
organizátora pridať informáciu
o priebehu podujatia (štartovná listina, výsled-ková
listina, čas a meno pretekára na trati), podkladovú
hudbu alebo komentár moderátora podujatia.

     Kvalita obrazu na webe resp. diváckej obrazovke
dosahuje rozlíšenie bežného TV
vysielania.
Live prenos - internet a divácka obrazovka
Promo film o mieste podujatia alebo stredisku
Highlight film o podujatí
     Obsah filmu, dĺžku zameranie na cieľovú skupinu
určí organizátor. Postprodukcia sa riadi požiadavkami
organizátora, ktorý určuje najmä obsah filmu,
dynamiku strihu a hudob-ný podklad. Aktívna účasť
organizátora v pos-tprodukcii tak výrazne pomôže k
získaniu filmu podľa jeho predstáv.
     Promo film o stredisku predstaví lyžiarske alebo
bikerské centrum, bežecké trate, dog sledingové trate
alebo skialpové možnosti spolu s prírodným prostredím.

     Nezabudneme ani na ubytovacie, stravovacie
zariadenia či dopravné možnosti v stredisku.
     Medzi najnáročnejšie priame prenosy
patria živé vysielania
z medzinárodného freerideového podujatia
CGC JASNÁ ADRENALÍN, ktoré sme
uskutočnili v roku 2011
a 2014 v prostredí najväčšieho
slovenského lyžiarskeho strediska..
   
     Prenosy sa uskutočnili v extrém-nych
zimných podmienkach..

     Súčasťou tohto projektu je aj tvorba
reportáži z outdoorových podujatí a tvorba
promofilmov pre horské strediská.
CGC JASNA ADRENALIN 2014
Bike park Bachledová dolina
Live stream CGC JASNA ADRENALIN 2014
KONTAKT:

HIK, o.z.
Dolný Smokovec
P.O.Box 29
062 01 Vysoké Tatry

e-mail:
hory@hory.sk
mobil:
+421 (0)905 640 518
Ukážky z doterajšej produkcie
CGC JASNA ADRENALIN 2011
Noc tuleních pásov
Snowland Valčianska dolina, 15.1.2011
Hromadný zimný DH bike
Skalnaté pl.T. Lomnica,
20.2.2011
Psotkov memmoriál, 2012
Prvý zimný zraz čitateľov
Krás Slovenska
Babia hora, 2012
Tatarkov memoriál, 2011
Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. - § 283 "Porušovanie autorského práva".