Priamy prenos z podujatia CGC JASNA ADRENALÍN 2014
Zostrih vybraných pasáži z priameho pernosu, ktorý bol odvisielaný na portál  zivekamery.sk a nepretežite trval viac ako 5 hodínitím.
Projekt Horského internetového klubu, o.z., Vysoké Tatry.
Cieľom projektu je na živo sprístupniť outdorové podujatia na internete ako aj divákom v mieste podujatia.
Späť
Copyright © HIK o.z., Vysoké Tatry, v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
Rozširovanie obsahu bez súhlasu HIK, o.z. je trestné podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. - § 283 "Porušovanie autorského práva".